Ledige stillingar

Flor lagar fine og funksjonelle arbeidsklede til kvinner i aktive yrker. No er me på jakt etter TO nye tilsette; forretningsutviklar og butikksjef. Desse vil saman med resten av gjengen i Flor vera med å skapa morgondagens arbeidsliv for kvinner!

FLORETNINGSUTVIKLAR

Eller forretningsutviklar om du vil. ;)
Me søkjer deg som brenn for strategisk utvikling av verksemder, er fleksibel, har stor arbeidskapasitet og vil vera med å ta Flor til nye høgder! Du er strukturert, resultatorientert, uredd og klar for å bidra inn i ein gründerkultur. For å lukkast og trivast i rolla må du ha gode samarbeidsevner og vera tilpassingsdyktig, samstundes som du kan jobba sjølvstendig. Du har røynsle med prosjektleiing, og har jobba med å strukturera samansette problemstillingar tidlegare.

Stillinga er 100%, og me ynskjer oppstart snarast.Kontorstad er Voss, men me kan vera fleksible ift delvis heimekontor. Relevant erfaring frå tilsvarande arbeid er ein fordel. 

Stillinga inneber ansvarsområder som:

 • Strategisk utvikling, prosjektleiing og syte for framdrift
 • Konsept- og forretningsutvikling
 • Analyse, tiltaksplanar og oppfølgjing
 • Utforsking av trendar og konkurransebilete
 • Hovudansvar for B2B-sal

Me ser etter deg som:

 • Er strukturert
 • Har lang røynsle frå med strategiarbeid
 • Har god økonomisk forståing
 • Er resultatorientert og har erfaring med innsiktsarbeid, analyse og trendar
 • Har erfaring frå tilsvarande arbeid
 • Er blid, positiv og løysingsorientert
 • Er uredd og klar for å bidra inn i ein gründerkultur
 • Har relevant utdanning frå høgskule/universitet

Høyres dette interessant ut?

Søknad med CV og referansar sender du til post@florworks.no innan 1. juni.

Har du spørsmål om stillinga?

Me høyrer gjerne i frå deg! 
Kontakt dagleg leiar Kristin Lemme på kristin@florworks.no / 416 80 716

 

BUTIKKSJEF, VOSS

Me ser etter deg som er glad i sal, praktisk arbeid, har eit auge for detaljhandel og som vil vera med å utvikla Flor-butikken vidare. Arbeidet vil også omhandla lager, logistikk, handtering av nettbutikk og salsarbeid på messer og liknande. Stillinga er i utgangspunktet ei deltidsstilling, med moglegheit for utviding ved auka aktivitet. Arbeidsstad er i butikken på Voss. Noko reiseverksemd må påreknast.

Stillinga inneber ansvarsområder som:

 • Hovudansvar for drift av butikken på Voss
 • Hovudansvar av logistikk på lager
 • Pakking og utsending av varer
 • Fakturering
 • Planleggje og gjennomføre marknadsføring og arrangement som naturleg fell inn under butikkdrifta
 • Salsarbeid på messer og liknande
 • Oppfylgjing av bedriftskundar

Me ser etter deg som:

 • Har god forståing for sal og marknadsføring
 • Er strukturert og resultatorientert
 • Er serviceinnstilt og utadvent
 • Er glad i praktisk arbeid, og uredd for å ta i eit tak
 • Ynskjer å vidareutvikla Flor-butikken til å ta ut sitt fulle potensiale i Vangsgata!
 • Gjerne har erfaring frå tilsvarande arbeid

Høyres dette interessant ut?

Søknad med CV og referansar sender du til post@florworks.no innan 1. juni.

Har du spørsmål om stillinga?

Me høyrer gjerne i frå deg! 
Kontakt dagleg leiar Kristin Lemme på kristin@florworks.no / 416 80 716

Historien til Flor

Kristin hadde i mange år en drøm om å lage bedre arbeidsklær for kvinner. Sammen med flere andre fikk hun det til!

Les historien til Flor