Inn på Tunet til Grethe Monica Haug

Inn på tunet til Grethe Monica Haug

Som vossing har du kanskje sett henne. Den sprudlende og blide damen på Vinmonopolet på Sverresplassen. Hun som står i spissen som leder i Voss Bondelag. Eller hun som åpner tunet og gården sin for ungdom. Grethe Monica Haug har mange jern i ilden, og innerst ligger hennes store engasjement for gårdsbruk, formidling og inkludering.

Inn på Tunet til Grethe Monica Haug

Hva er en hverdag for deg?

- En hverdag for meg er veldig variert. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, egentlig. Her på gården driver vi med sauer og kyr, så jeg deltar ofte i fjøsstellet morgen og kveld. Utenom det har jeg en deltidsjobb på Vinmonopolet, i tillegg til at vi åpner tunet vårt et par dager i uken. For å nevne noe, sier Grethe Monica og ler.

På gården har Grethe Monica og mannen 45 sauer og mellom 25 og 30 kyr. I norsk jordbruk blir dette regnet som en middels stor gård, og for å unngå at bygningene på gården blir stående tomme åpner Grethe Monica tunet sitt for elever og ungdom. Det kalles "Inn på tunet". 

Hva innebærer det at dere åpner tunet deres?

- To ganger i uken får vi besøk av en fast gruppe ungdommer. Den ene dagen kommer det grupper fra psykiatritjenesten, og den andre dagen kommer det elever fra ungdomsskolen. Da har de en hel dag på gården vår, hvor de får være med på vanlig gårdsarbeid. Dette innebærer alt fra dyrestell, kløyving av ved og bearbeiding av saueull. Vi lager også mat og baker.

Inn på Tunet til Grethe Monica Haug

Mestringsfølelse og nytteverdi

For Grethe Monica er det viktig at de som besøker gården deres, kan kjenne på en mestringsfølelse av å være med på gårdsoppgavene. Hun gjør det hun kan for at dagen til de besøkende skal bli så god som mulig, og for at ungdommene skal føle en nytteverdi av det de gjør.

- Hos oss er det viktig at alle skal kunne være seg selv, og gjøre noe de synes er gøy. Jeg er utdannet pedagog, og bruker dette mye i møte med mennesker på gården. Jeg ser at dette har en verdi, og får gode tilbakemeldinger på at de trives når de besøker gården. Det hender også at elevene fra ungdomsskolen vil komme på besøk når de har fri, forteller Grethe Monica.

Viktig med gode arbeidsklær

Som bonde er man avhengig av gode arbeidsklær. En favoritt i skapet til Grethe Monica er kjeledressen fra Flor, sammen med ullundertøyet.

- Jeg er utrolig glad i arbeidsklærne fra Flor. Hadde du sett meg nå så sitter jeg med buksa og ulltrøya deres, så uniformen er på! Dressen er så skitten og godt brukt, så den er ute i fjøset, ler Grethe Monica over telefonen.

Inn på Tunet til Grethe Monica Haug

Landbruk og kulturarv

Å invitere ungdom inn på gården betyr mye for Grethe Monica. Dette gir hun en mulighet til å jobbe hjemme, og skape liv på tunet. Hun brenner virkelig for bondeyrket, og mye av motivasjonen bak å drive Inn på tunet, kommer av å synliggjøre landbruket og kulturarven i Norge.

- Bondeyrket, og det å drive matproduksjon er utrolig viktig. Det blir bare mer og mer tydelig. Jeg er jo også leder i Voss Bondelag, og for meg er det viktig at vi som driver med dette blir værende. Vi må fortsette å jobbe, og synliggjøre det bøndene gjør og er til for. Det må vi aldri gi oss på, avslutter hun.
 

Alle foto: Hunnålvatn media

Tilbake til bloggen